Βοῦκρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.68

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Hoffmann 1906, 148, 270· Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ. Τataki 1998, 283 αρ. 47.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας.Ο Hoffmann (1906, 270) το θεωρεί συντετμημένο τύπο (πρβ. αιτωλικό Βοῦκρις) του Βουκράτης (ρίζα βου- 'ταύρος, βόδι'). Ο Hatzopoulos (2000) κατατάσσει το Βοῦκρις στα αβέβαιης ετυμολογίας, μη σαφώς ταξινομήσιμα.

Γεωγραφική διασπορά: