Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀθηνίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηναΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθήναιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηναγόρας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἁδώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἅδυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἄδμητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἅδιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἁδεῖα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἁδέα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀδαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἄγρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἁγνόθεμις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἄγιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγήνωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἄγερρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγασίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγάθων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθοκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀβρέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία