Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Περίτια Όνομα εορτής
Ξανδικά Όνομα εορτής
Ἑταιρ(ε)ίδια Όνομα εορτής
Δύστρα Όνομα εορτής
Δαίσια Όνομα εορτής
Περίτιος Όνομα μηνός
Πάνημος Όνομα μηνός
Δαίσιος Όνομα μηνός
Γορπιαῖος Όνομα μηνός
Αὐδναῖος Όνομα μηνός
Ἀρτεμίσιος Όνομα μηνός
Ἀπελλαῖος Όνομα μηνός
Μακεδονικός Εθνωνύμιο
Μακέτης/ Μακέτις Εθνωνύμιο
Μακετία Εθνωνύμιο
Μάκεσσα Εθνωνύμιο
Μακεδών, Μακεδόνες Εθνωνύμιο
Μακεδών Εθνωνύμιο
Μακεδόνισσα Εθνωνύμιο
Μακεδονίς γῆ

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία