Βιλλέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Έφεσος 4ος αι. π.Χ., IEph 1431

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Τataki 1998, 281 αρ. 33 & 514 σημ. 18.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: