Βότρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βότρε̄ς (5ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ. IG I3.89.77

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Hoffmann 1906, 150· Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 283 αρ. 43.

Σχόλια: 

Όνομα αβέβαιης ετυμολογίας, πιθανώς σχετίζεται με το Βότρυς. Ο Hoffmann (1906, 150) το συνδέει με το Βότρυς και, κατ' επέκταση, ετυμολογικά με το βότρυς ('τσαμπί σταφύλι'). Αντίθετα, ο Hatzopoulos (2000) το κατατάσσει στα αβέβαιης ετυμολογίας, μη σαφώς ταξινομήσιμα.    

Ως Μακεδόνες πιθανολογούνται και τα πρόσωπα στο Tataki 1998 283, αρ. 44, 45: (2) PSIVI 626.26, 31· PPW 12083 (3) SB III 7188.4, 6, 46· PPIV 11305.                

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από τη Σικελία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Λυδία τον 1ο αι. π.Χ.-1oς αι. μ.Χ. 

Γεωγραφική διασπορά: