Βρίσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  π. 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.12.2 (RE (1)· Berve 1926, 223)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Hoffmann 1906, 195· Krahe 1929· Russu 1938, 8, 105-232· Kalleris 1954 [1988], 289. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 284 αρ. 53.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς μακεδονικό όνομα αβέβαιης ετυμολογίας (πιθανόν ελληνικό). Ο Hoffmann (1906, 195) θεωρεί το όνομα ελληνικό και το ετυμολογεί από το θέμα αορίστου βρῑσ- της ρίζας βρῑθ- 'έχω ορμή, στριμώχνω με ορμή (στη μάχη)'. Ο Krahe (1929, s.v.∙ ZONF, XI, 97-102) το θεωρεί ιλλυρικό, ενώ ο Russu (1938, 8, 105-232) θρακο-φρυγικής προέλευσης. O Kalleris (1954, 289) θεωρεί παρακινδυνευμένες τις «ιλλυρικές» και «θρακο-φρυγικές» ετυμολογικές προσεγγίσεις του Russu και ταυτίζεται περισσότερο με τον Hoffmann, υποστηρίζοντας την ανάγκη περαιτέρω γλωσσολογικών μελετών επί των μακεδονικών ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων.                                                                                                     

Διοικητής των Μακεδόνων τοξοτών στη μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.)

Γεωγραφική διασπορά: