Γέρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Έφεσος αρχές 4ου αι. π.Χ., IEph 1432 (2) Μακεδονία 311-306 π.Χ., Maier, Mauerbauinschr. 69II.139 (3)Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα;) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXI 643 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη;) ελλην. περ.;, Δήμιτσας 1896, αρ. 772

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 285 αρ. 4, 5.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τον Πόντο τον 5ο-4ο αι. π.Χ.