Βόλων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Bolon (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία, γραμματεία), Bolo (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1)  Μακεδονία  330 π.Χ., Κούρτιος 6.11.1-4 (RE Supplbd. 4 (2)· Berve 1926, 218) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα) < Επίδαυρος 360 π.Χ., IG IV.12.94b.16 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hoffmann 1906, 222. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 69 αρ. 6· 283 αρ. 41· Perlman 2000, E.1 και σ. 69

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας. Κατά τον Hoffmann (1906, 222), συντετμημένος τύπος κάποιου από τα συχνά εμφανιζόμενα ονόματα σε -βολος (π.χ. Ἀνδρόβολος, Ἀντίβολος, Εὔβολος κ.ά.).

Πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Σκυθία τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Στο (2) αναφορά σε στρατιώτη της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου.