Βόηθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βοίθος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 3ος αι. π.Χ., Χίος / 200 π.Χ., Κάλυμνος / 2ος αι. π.Χ., Δήλος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ρόδος), Βοιηθος (100 π.Χ., Αθήνα), Βόιθος (αυτοκρ. περ., Βοιωτία), Boetus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Boethus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα του 2ου αι. π.Χ.,  BGU 1938B.12  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα) 1ος αι. π.Χ., ΕΑΔ XXX 185 (3) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.20 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
136
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 69 αρ. 5· 478 αρ. 62·  Lada 2002, E1674.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αμοργό τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Σικελία τον 4ο-5ο αι. μ.Χ.