Βαστικίλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαστικείλας (1ος αι. π.Χ., Μακεδονία / 2ος μ.Χ., Μυγδονία-Λητή)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.16 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 215 ή 174 π.Χ., SEG XXX 1892.26  (3) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ., Xenia antiqua 10 (2001), 19 αρ. A-B (ή Θράκη)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 57-58 αρ. 39· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 231, σημ. 6· 276, σημ. 9.

Γεωγραφική διασπορά: