Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δημοσθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημητρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δημέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δήμαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δερκυλίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δέρδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεκάμνιχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεινομένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαμάσιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαΐμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαδῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαβρέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀκουσίλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἴσυμνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἰσίλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἴολος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἴνητος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθηνόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία