Βούπλαγος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αχαΐα Φθιώτις 3ος αι. π.Χ., IG IX.2.174

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hatzopoulos 2000, 116. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 284 αρ. 50. 

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Θεσσαλία τον 4ο-3ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Θεσσαλία τον 2ο αι. π.Χ. Σύνθετο όνομα.

Γεωγραφική διασπορά: