Βόκρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 5ος αι. π.Χ., FGrH 631 F 1 (Σάτυρος βιογράφος) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 230 π.Χ., IG XI.4.664.13· 665.14· 1053.5, 15 (= X.2.1.1028· XI.4.1076) (ψηφίσματα από τη Δήλο)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hoffmann 1906, 270. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 180 αρ. 18· 282 αρ. 40.

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα αβέβαιης ετυμολογίας.  Υποκοριστικό του Βουκράτης. Τελευταία η αναφορά από την Ιωνία (1ος αι. π.Χ.).

Γεωγραφική διασπορά: