Βράσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.8, 15 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 258.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η αναφορά από τη Θράκη, 2ος-3ος αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: