Γαλάτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Galata (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Λυδία / ;2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία))

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.564.5 (2) IG X.2.1.896  (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα-σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.14

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες αναφορές από την Ιωνία τον 1ο αι. π.Χ. και την Κάτω Ιταλία τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Λατινικής προέλευσης (< Galata).