Δημόκριτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) αρχές 4ου αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 185 αρ. 8 (2) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 550 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) άγνωστη χρονολογία, ΠΑΕ 1971, 45 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα;) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.72 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.6 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.390.6 (7) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 49

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
95
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 98 αρ. 3.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Χίο, τη Νάξο, την Εύβοια και τη Θάσο τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αθήνα και την Κάλυμνο τον 3ο αι. μ.Χ.