Δημόνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δε̄μόνικος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Δημόνεικος (2ος αι. π.Χ., Αθήνα /1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 1ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Άρωλος) ελλην. περ.;, Καφταντζής 520 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 365 π.Χ., SEG XXXIV 355.5 (3) 326 π.Χ., Αρριανός, Ινδ. 18.3· RE Supplbd. 4 (2a)· Berve 262  (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν από 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 43 αρ. 8.5 (= SEG XLI 562) (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) ελλην. περ., SEG XXX 616

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
79
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Kalleris 1954 & 1976 [1988],  597· Papazoglou 1988, 363.  Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 153 αρ. 35, 36.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 490 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Ιωνία τον 3ο αι. μ.Χ.