Βριαρεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βριάρεως (γεν.)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG XII.8.206.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Robert, OMS 6, σ. 604 σημ. 7. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 172 αρ. 2.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Βέροια, τον 3ο αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά από την Κάτω Ιταλία (Απουλία) τον 4ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: