Βούλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Bula (1ος αι. μ.Χ., Σέρρες)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) ;1ος αι. μ.Χ., ILGR 228

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Detschev 1957, 79

Σχόλια: 

Πιθανόν προγενέστερη η  μαρτυρία από την Κρήτη (1ος αι. π.Χ.). Στις Σέρρες το όνομα απαντά στα λατινικά (Bula).

Γεωγραφική διασπορά: