Βουρείλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821, αρ. 8 & 11 (= Καφταντζής  1967)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά και προσωποιγραφικά σχόλια βλ. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 237.

Σχόλια: 

Αποκλειστικές οι αναφορές από τη Μακεδονία

Γεωγραφική διασπορά: