Γλύκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Glyco (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Μυσία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Gluco (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ.;, Δήμιτσας 1896, αρ. 1081 (= Pilhofer 664) (2) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., AE 1950-1,  67 αρ. 10 (= Pilhofer 725)  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 90 μ.Χ., SEG XLII 625, 5  (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 89 (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.25 (= Καφταντζής 1) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
399
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Όνομα πανελλήνιας διάδοσης. Πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα, β΄μισό του 5ου αι. π.Χ.