Βίος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.28

 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

Πρωιμότερη αναφορά στην Αττική τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Μακεδονία (Οδομαντική) τον 3ο αι. μ.Χ.

Σχόλια: 

LGPN IV