Βλάστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Blastus (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 249 μ.Χ., IG X.2.1.542  (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 76 μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
64
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τον Κιμμέριο Βόσπορο, πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Αθήνα τον 4ο-5ο αι. μ.Χ.