Ἇγις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hᾶγις; (6ος αι. π.Χ., Αργολίδα / 4ος/3ος αι. π.Χ.,  Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.689 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 821, 16 (3) Μακεδονία (Παιονία) πριν το 359 π.Χ., D.S. xvi 4.2  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54