Ἀγαθίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Agathia (2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος μ.Χ., IG X.2.1.193, 6 (2) IG X 2.1.841 (3) 212 μ.Χ., IG X.2.1.768.2 & SEG XXVII 308 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα (σημ. Σέρρες)) 2ος-3ος μ.Χ., SEG XXX 593 (Pilhofer 713)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
51