Ἐπάγαθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπαγάθιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Epagathus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Epagatus (1ος αι. μ.Χ., Ήπειρος, Κάτω Ιταλία  / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἐπάγαθως (3ος αι. μ.Χ., Χίος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 273 (2-3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.12, 18 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.246.3 (5) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.244I.3 (6) 250 μ.Χ., IG X.2.1.165.9 (7) 250 μ.Χ., IG X.2.1.165.13 & BCH 97 (1973), 587 (8) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 33 μ.Χ., ή 133 μ.Χ., SEG XVI 411 (9) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800 A.35

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
241