Ἑρμαΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Hermais (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 7 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 634 (πρβ. XLIII 466) (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 36 (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 50 αρ. 1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26