Κοδρᾶτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κουδρᾶτος (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 230-232 μ.Χ., ILeukopetra 78.2 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.29 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18