Ἐπικράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπικράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Epicrates (1ος αι. π.Χ., Σικελία), Ἐπικράτι (δοτ., αυτοκρ. περ., Λυδία), Ἐπεικράτης (1ος/2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Μαντίνεια 3ος αι. π.Χ., IG V.2.342 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXXV 798 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος/2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 39 (4) 223 π.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 4.35 (5)  120 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.17 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος/1ος αι. π.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 202 αρ. 16 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 549 (8) 263 π.Χ., IG IX.12.1.17.69 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 230-210 π.Χ., BCH 45 (1921), 18 III.78 (10) ;π. 167 π.Χ., SEG XXIV 580.6 (11) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 43 αρ. 8.4 (= SEG XLI 562) (12) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18 III.80 (13) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ακρινή) 2ος αι. π.Χ., EAM 92.5 (14) Μακεδονία (Μυγδονία-Δίκαια) π. 365-359 π.Χ., Βουτυράς & Σισμανίδης 2007, στ. 46 (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.17 (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.33 (17) αρχές 1ου αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.68.30 (18) αρχές 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.566.1 (19) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.679 (20) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.8 (21) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 173 αρ. 1 (22) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci)  2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 66 αρ. 148 (23) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 32 αρ. 78 (24) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 613 (25-26) Μακεδονία (Πιερία-Γαληψός) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 918 (27) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.22 (28) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος;) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 670.5 (29) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
571