Κτησιφῶν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κτε̄σιφο͂ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Κτησιφοντως (γεν.,  2ος αι. μ.Χ., Θάσος)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 818 (= Καφταντζής 20) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
71