Νίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νείκη (ελλην. περ., Αμοργός, Ιωνία /2ος-1ος αι. π.Χ., Βοιωτία /αυτοκρ. περ., Αμοργός, Ίος, Νάξος, Πάρος, Ανάφη, Κως, Ρόδος, Θάσος, Κρήτη, Κέρκυρα, Λάρισα, Θράκη, Κολινδρός, Βιθυνία, Ιωνία, Λυδία /1ος αι. π.Χ. κ.ε., συχνότατα), Nice (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Φίλλιπποι /1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Ιλλυρία /1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι /1ος/2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /2ος/3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Νίκις (γεν., 5ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  μετά το 212 μ.Χ., SEG XXIV 530.2, 8 & XXXVII 581 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 312 (3) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 267.1 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα)  2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XII 348 (5) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 40 (6) Μακεδονία (Δερρίοπος) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.43 (7) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.312 (8) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.322 (9) π. 126 μ.Χ., IG X.2.2.341 (10) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ερμάκια)  2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 128 (11) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 30 (1975) Χρον. σ. 286 (= Pilhofer 391) (12) αυτοκρ. περ., CIL III 7341 (= Pilhofer 463) (13) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2. 24 (14) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.29 (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.530.3 (16) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.344.5 (17) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.435· 160 (18) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.442 (19) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.560 (20) 224 μ.Χ., IG X.2.1.495.1 (21) 273 μ.Χ., IG X.2.1.529 (22) 5ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 828  (23) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.817 (24) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.859.7 (25) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή)  π. 160-180 μ.Χ., SEG XLVII 974 (26) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Περιστερά) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 40 (1985) Χρον. σ. 238-239 και πίν. 101α (27) Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 884 (28) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 65/II  (29) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολη)  83 μ.Χ., SEG XVI 404.3  (30) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 3ος αι. μ.Χ., Municipium Stobensium, σ. 50 αρ. 241 (31) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.175 (32) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.256 (33) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.258 (34) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς)  232 μ.Χ., IG X.2.2.191 (35) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.220 (36) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaisa) 112 μ.Χ., IG X.2.2.230 (37) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.235 (38) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 177 (39) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Κολινδρός) αυτοκρ. περ., Klio 52 (1970), 61 αρ. 14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
247