Λοῦππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λόπος (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 343 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.7  (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.18 (= Καφταντζής 1) (4) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Kavadarci)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31