Κόπρυλλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.13 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVII 587 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 4ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.778 (= Feissel 1983, 122) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 220-230 μ.Χ., SEG XLVIII 855 (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.19 (= Καφταντζής 1) (6) Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες;) 3ος αι. μ.Χ., IGB V 5931 (7) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800 A.37 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7