Νίνναρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ninnarus (Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 58 (1934),  480 αρ. 30 (= Pilhofer 316) (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.37 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3