Ἐπικτοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐβικτοῦς (αυτοκρ. περ., Θήρα)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Belomorski Pregled 1 (1942), 329-330 αρ. 27 (= Καφταντζής 28)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7