Νικόστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικόστρατος (ελλην. περ., Ρόδος / 300 π.Χ., Πόντος / 2ος-1ος αι. π.Χ., Ιλλυρία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία, Κυρηναϊκή, Θεσσαλία / 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλονίκη, Λυδία / αυτοκρ. περ., Ιλλυρία, Θράκη, Βιθυνία, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωνία και συχνότατα στο εξής), Νικόσστρατος (3ος αι. π.Χ., Θράκη), Nicostratus (2ος αι. π.Χ., Αχαΐα), Νικώστρατος (αυτοκρ. περ., Ιωνία), Νεικόσστρατος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 327 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.14.3· Κούρτιος 8.6.9, 8.8.20 (RE (9)· Berve 570) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 140-130 π.Χ., PBingen 36.4 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 102 π.Χ., PWürzb 6.30 (4) Μακεδονία < Ρόδος 2ος αι. μ.Χ., IG XII.1.83 (5) Μακεδονία < Ρόδος 2ος αι. μ.Χ., IG XII.1.83 (= RE (27)) (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 789 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 41 αρ. ΠΑΡ50 (= SEG L 613) (8) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 53 μ.Χ., IG X.2.2.324.13 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 617  (10) πριν το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61.7 (= SEG XLVI 715) (11) ελλην. περ. Δήμιτσας 1896, αρ. 904  (12) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος-2ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 837.1 (= Pilhofer 387a) (13) 320 π.Χ., SEG XXI 306.[1], 9 (14) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.3 (15) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.48 (16) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.48 (17) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.356.1 (18) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 584 (19) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.613 (20) μέσα του 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.38A.6· 198.7 (21) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.248 I.7 (22) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.836 (23) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.58 (24) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 325-300 π.Χ., SEG XLIV 535 (25) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 62 ή 178 μ.Χ., JDAI 84 (1969), 157 αρ. R27.6  (26) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XL 563.5  (27) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.273 (28) Μακεδονία (Πιερία-Λείβηθρα)  π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III, 53 (29)  Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 3ος-2ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1912, 189 αρ. 225 (30) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 282 π.Χ., IG XI.2.106.20 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
639