Μοῦσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Musa (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Φίλιπποι, Κάτω Ιταλία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πάτρα)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 672 (= Pilhofer 42) (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 549 & XXXV 1846 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
82