Πύρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
6ος/5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θέρμη) 6ος/5ος αι. π.Χ., SEG XLVI 809 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.357 (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.284.1 & Robert, OMS 5ος τόμ., σ. 332 (4) 63 μ.Χ., IG X.2.1.925 (5) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.896 & BE 1999, αρ. 354 (6) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 25 ή 141 μ.Χ., SEG XXXII 647 (= Pilhofer 560) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24