Σωπάτρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σοπάτρα (3ος-4ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., IG II2.9271 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 137 (3) 4ος/3ος αι. π.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 203 αρ. 1 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XL 563.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31