Μωμώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μώμονι (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πύδνα), Μωμως (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Σέρρες)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 3ου αι. μ.Χ., SEG XLVIII 881 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 598 (πρβ. XXXVII 580) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.296 (4) IG X.2.1.298 (5) IG X.2.1.515 (6) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.476 A-B  (7) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1001 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.919 (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 144 μ.Χ., SEG XXX 599.1 (= Pilhofer 552· SEG XXXVII 579) (10) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 62 ή 178 μ.Χ., JDAI 84 (1969), 157 αρ. R27.2 (11)  155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.7 (= Καφταντζής 1) (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 603 (13) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 877 (14) SEG XXX 602 (15) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 31 (16) 2ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 49 (17) ;3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 819 (= Καφταντζής 25) (18) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 111 αρ. 1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19