Πρόκλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Proclus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κόρινθος / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Πρώκλος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 137 (2) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 310.3 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 225 μ.Χ., Αθηνά 12 (1900), 72 αρ. 8, 4-5 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.75 (5) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.41 (6) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Σιάτιστα)  2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 26.10 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III.633IV.3 (= Pilhofer 166) (8) 2ος/3ος αι. μ.Χ., BCH 60 (1936), 43 αρ. 2 (= Pilhofer 248) (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.7 (10) 66 μ.Χ., IG X.2.1.70.4 (11) 71 ή 188 μ.Χ., SEG XXXI 644 (= XLV 818) (12) 74 μ.Χ., IG X.2.1.67.10 (13) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 386 (14-15) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.244I.2, 18 (16) 170-180 μ.Χ., SEG XXXV 766 (17) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.174.8· 194.10 (18) 3ος αι. μ.Χ., IG IX.2.1.175.8 (19) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.705 (20) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.828 (21) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.851 (22) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.208.2, 4 (23) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.737 (24-26) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.25, 63, 97 (27) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα) 149 μ.Χ., Papazoglou 1988, 215-216 (28) Σίρρα σημ. 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.21 (= Καφταντζής 1) (29) ;157 μ.Χ., Καφταντζής 11, 2 (= Δωδώνη 18 (1989), 245 αρ. 53 (30) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 579.4 (= Pilhofer 561) (31) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.11 (32) Μακεδονία (Πελαγονία) 167 μ.Χ., IG X.2.2.252 (33-34) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, 104 (35-36) 2ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 62 αρ. 15  (37) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 571 (38) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., SEG XXXVII 559.3  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
238