Συντύχη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Syntyche (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Syntyca (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος αι. μ.Χ., Προς Φιλιπ.4.2 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.736 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.855 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 203 μ.Χ., SEG XXX 601 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41