Πουπλᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ.,  Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 18 αρ. 2 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.10 (= Καφταντζής 1) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: