Στρατονίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Στρατονείκη (ελλην. περ., Θράκη /2ος-1ος αι. π.Χ., Μυσία /2ος/1ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Βοιωτία, Θράκη, Μυσία, Ιωνία /αυτοκρ. περ., Θήρα, Λέσβος, Ιωνία, Λυδία και συχνότατα στο εξής), Στρατωνίκη (2ος-1ος αι. π.Χ., Ιλλυρία), Ἠστρατονίκη (2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Στροτανίκη (2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Στροτανείκη (1ος-2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  429 π.Χ., RE (6) (2) Μακεδονία π. 355-290 π.Χ., RE (7)· Berve 725 (3) Μακεδονία π. 319-260 π.Χ., RE (8)·  ID Index σ. 17· OGIS 14· 222.8· 229.9 (4) Μακεδονία π. 285-235 π.Χ., RE (9) (5) Μακεδονία μέσα του 2ου αι. π.Χ., RE (10)  (6) Μακεδονία 2ος-1ος αι. π.Χ., NS 622 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 277 μ.Χ., ILeukopetra 112.2 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 424 (9) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 420 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;1ος αι. μ.Χ., Απόκρυφες Πράξεις Παύλου, Γ΄ Προς Κορινθίους 2. 2 (= James 1993, 289) (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 125 μ.Χ., IG X.2.1.624 (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 676 (= IG II2.11958 (13) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42η (= BCH 68-69 (1944-1945) 431) (14) π. 220-230 μ.Χ., SEG XLVIII 855 (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Σαρακήνα) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 838  (16) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες)  62 ή 178 μ.Χ., JDAI 84 (1969), 157 αρ.  R27.6 (17) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., ΕΑΜ 186I.57 (18) Μακεδονία  (Πιερία-Δίον) 59 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 186  (19) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 60 αρ. 125 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
261