Πολύκαρπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Polycarpus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Μικρά Σκυθία), Πολύκραπος (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  (Βοττιαία-Βέροια) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  426 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος/2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.379 (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.296 & SEG XXXVII 586 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.16 (= Καφταντζής 1) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50