Πύλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πύλε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πύλη (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σέρρες)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 579.6 (= Pilhofer 561) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: