Βέροια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Τερτία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τέρπνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τέρπνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τασοίτας; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰωάννης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιδώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱπποκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱππίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱλαρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱέρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρυσηΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χρυσάριν Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χρήστη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χρήσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρησίμα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χάρτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαρμοσύνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χαρῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαιρεφάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βέροια