Ζηνόβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 439 (= Feissel 1983, αρ. 71 & PLRE III (1))  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., SEG XXIV 603 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.247.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κιλικία την ελλην. περ. Τελευταία μαρτυρία στην Κιλικία τον 5ο-7ο αι. μ.Χ.