Ζωΐχη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζοΐχη (2ος αι. μ.Χ., Βέροια), Ζοείχη (3ος αι. μ.Χ., Εορδαία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 492 (2) Μακεδονία (Εορδαία-Εξοχή) 265 μ.Χ., EAM 116.2  (3) 275 μ.Χ., EAM 117α.3, 117β.3 

 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV· Για την προσωπογραφία βλ.  Tataki 1988, αρ. 509.      

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία

Γεωγραφική διασπορά: