Δουλκίτιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 92.6  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 25, 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 629.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η μαρτυρία στην Βέροια τον 2ο-3ο αι. μ.Χ. Περίπου σύγχρονες οι άλλες δύο (Έδεσσα, Άργος)

Γεωγραφική διασπορά: